Visie

“Als het niet kan zoals het moet,
dan moet het maar zoals het kan!”

Horevoorts Advies is oplossingsgericht en doelgericht. Horevoorts Advies is een adviesbureau dat zich bezig houdt met ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving. Specialiteiten zijn onder andere Ruimtelijke Ordening, Omgevingswet, begeleiden van participatietrajecten, Economische Zaken, Duurzaamheid en Leisure. Daarnaast heeft Horevoorts Advies de nodige ervaring opgedaan bij succesvolle trajecten met betrekking tot promotie, citymarketing en toerisme. Horevoorts Advies gelooft in het koppelen van kansen zodat win-win oplossingen worden bereikt. Dit kunnen ontwikkelingen zijn van particulieren of ondernemers. Horevoorts Advies kan voor u onder andere processen begeleiden of u helpen overheidsgerelateerde vraagstukken. Gezien de ruime ervaring in de overheidswereld is Horevoorts Advies bij uitstek uw partij om de communicatie richting de overheid te verzorgen.

Daarnaast is Horevoorts Advies ook inzetbaar bij overheidstrajecten rondom de Omgevingswet. Bijvoorbeeld het verzorgen van workshops, het geven van lezingen of ondersteuning bij de transitie die de overheid op het ruimtelijke domein zal ondergaan. Horevoorts Advies kijkt naar gedeelde belangen, het principe van Strategisch Omgevingsmanagement.  Niet blijven hangen in vastgeroeste standpunten maar kijken wat de partijen bindt!

In het kader van Economische Zaken heeft Joep Horevoorts belangrijke bijdragen geleverd aan de oprichting van diverse ondernemerscollectieven en financieringsconstructies. Denken vanuit het grotere geheel en integraal werken zijn daarbij van groot belang. Horevoorts Advies is dan ook uw partner bij het opzetten van ondernemerscollectieven. Ook bij het vormgeven van de samenwerking tussen een ondernemerscollectief en de overheid is Horevoorts Advies de partij die dat voor u kan verzorgen. Ten slotte gelooft eigenaar Joep Horevoorts in een persoonlijke aanpak en maatwerk oplossingen.

Eigenaar Joep Horevoorts heeft een groot netwerk opgebouwd bestaande uit diverse specialisten en specialistische bureaus. Dit netwerk kan uiteraard ingezet worden bij complexe of specialistische trajecten. “Alleen gaat het sneller, samen kom je verder” is ook zeker van toepassing op Horevoorts Advies. Horevoorts Advies kan dan functioneren als spin in het web zodat het proces goed verloopt. Horevoorts Advies fungeert voor de klant als het aanspreekpunt.

“Voor Horevoorts Advies is geen berg te hoog en staat het ontzorgen van de klant hoog in het vaandel!”