Over ons

Horevoorts Advies
Horevoorts Advies is gespecialiseerd in het verbinden van partijen bij diverse opgaven. Vooral in het ruimtelijk/economische domein. Horevoorts Advies in 2018 opgericht door Joep Horevoorts. Joep Horevoorts is reeds 20 jaar werkzaam geweest bij de overheid in diverse functies. Tijdens zijn functies heeft hij vele ruimtelijke projecten begeleid. Oa. complexe bestemmingsplannen (buitengebieden en bedrijventerreinen), diverse visies op het gebied van buitengebied, bedrijventerreinen, horeca en detailhandel. Vanuit het economische domein is Joep Horevoorts betrokken geweest bij diverse regionale ontwikkelingen zoals afspraken tussen gemeenten over bedrijventerreinen, detailhandel, kantoren en leisure. Ook het begeleiden van processen om te komen tot verenigingen van ondernemers of andere partijen zijn werkzaamheden die in het kader van eerdere functies zijn gedaan. De totstandkoming van Bedrijveninvesteringszones is meermaals succesvol begeleid. In het kader van citymarketing kan Horevoorts Advies een rol spelen vanwege betrokkenheid bij eerdere geslaagde processen zoals het concept Gôolse Geheimen. Horevoorts Advies is flexibel en altijd op zoek naar het juiste maatwerk voor uw opgave.

Omgevingswet
Bijzonder vermeldingswaardig is de benoeming van Joep Horevoorts tot ambassadeur van de Omgevingswet in 2018. Hij is benoemd vanwege zijn bewezen diensten in het kader van de totstandkoming van de Omgevingswet (regievoerder van de Proeftuin Fokmast/Regte Heide, landelijk experiment in het kader van de Omgevingswet). De invoering van de Omgevingswet zal leiden tot een andere werkwijze waarbij van diverse partijen een andere rol wordt verwacht. De initiatiefnemers (veelal burgers en ondernemers) zullen meer aan zet komen. Van de overheid wordt een meedenkende rol verwacht. Horevoorts Advies kan dan ook als geen ander worden ingezet bij Omgevingswet gerichte trajecten. Dit kunnen zijn burger c.q. buurt- of gebiedsdialogen, integrale aanpak van planvorming of implementatietrajecten.

Persoon Joep Horevoorts
Joep kan worden getypeerd als een verbinder, een netwerker, iemand die resultaat- en oplossingsgericht is en het geheel overziet. Joep gelooft in gedeelde belangen, niet vanuit standpunten tegenover elkaar staan, maar vanuit gedeelde belangen op zoek naar een oplossing. Joep is communicatief sterk en bovenal een vriendelijke Brabantse persoonlijkheid!