Gemeente en provincie

Procesbegeleiding, regievoering
Voor u als gemeente, provincie, rijk, waterschap of andere instantie kan Horevoorts Advies optreden als procesbegeleider, regievoerder of gespreksleider.  Horevoorts Advies is dan voor u de spreekwoordelijke spin in het web! Ook verbindt Horevoorts advies partijen, zoekt naar oplossingen en houdt de planning in de gaten. Horevoorts Advies spreekt de taal van de bestuurder, van de ambtenaar en van de initiatiefnemer. Door jarenlange ervaring bij diverse trajecten waarbij deze partijen betrokken waren, kent Horevoorts Advies de spreekwoordelijke klappen van de zweep als geen ander.

Uw oplossing voor tijdelijke capaciteitsvragen
Door jarenlange ervaring binnen de overheid is Horevoorts Advies voor u de partner bij tijdelijke capaciteitsvraagstukken. Horevoorts Advies kan snel worden ingezet om achterstanden weg te werken en bij tijdelijke uitval van medewerkers kan Horevoorts Advies zorgen dat de continuïteit bewaard blijft. Met name bij vraagstukken het in ruimtelijk of economisch domein is Horevoorts Advies inzetbaar. Dit kan bv bij begeleiding en opstellen visies, behandeling (principe)verzoeken, strategische vraagstukken zoals bestuurlijke advisering. Daarnaast heeft Horevoorts Advies veel ervaring als Accountmanager Economische Zaken en bedrijvencontactfunctionaris. Specialiteiten van Horevoorts Advies zijn buitengebied gerelateerde vraagstukken, vraagstukken op het snijvlak van recreatie, toerisme, leisure, duurzaamheid, ruimtelijke ordening en economische zaken.

Sparringspartner
Bij complexe processen is spiegelen met een externe expert vaak een meerwaarde. Horevoorts Advies kan met u meedenken, met u sparren of u de spiegel voorhouden.

Organiseren omgevingsdialoog
In het kader van de Omgevingswet zal steeds vaker de initiatiefnemer overleg moeten voeren met zijn omgeving. Dit geldt ook voor de overheid. Horevoorts Advies kan de verbindende schakel zijn tussen bestuur, ambtelijke organisatie, burgers en initiatiefnemers. Het leggen van verbindingen, zoeken naar de gedeelde belangen zijn werkzaamheden die vaker met succes zijn uitgevoerd. Horevoorts Advies verzorgt graag voor u het participatietraject en denkt graag met u strategisch mee.

Omgevingswet
De Omgevingswet komt eraan. Deze wet gaat het nieuwe kader bieden voor allerlei initiatieven in de openbare ruimte. Eigenlijk krijgt iedereen er mee te maken. Voor overheden zal dit betekenen dat er vooral een faciliterende houding wordt verwacht, het initiatief komt meer bij de burger of ondernemer te liggen. Horevoorts Advies heeft ervaring met experimenten gebaseerd op de Omgevingswet en kan u dan ook de helpende hand bieden. Zo kan Horevoorts Advies hulp bieden bij  implementatie trajecten zoals sparren over de Omgevingswet, ingezet worden als extern procesbegeleider, voor begeleiding van politieke sessies (college, raad enz), participatietrajecten, cultuurveranderingstrajecten enz.

Netwerk
Horevoorts Advies beschikt over een groot netwerk van partijen die bij complexe trajecten kunnen worden ingeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gespecialiseerde onderzoeksbureaus, financiële deskundigen of vormgevers. Horevoorts Advies begeleidt trajecten en stuurt het totale proces aan. Als klant heeft u één aanspreekpunt.