Ondernemers en initiatiefnemers

Advisering
Horevoorts Advies kan u als ondernemer of initiatiefnemer adviseren op diverse terreinen (overheidsgerelateerde zaken, vergunningsaanvragen, saneringen, uitbreidingen, bedrijfsvoering, gebiedsgerichte aanpak enzovoorts).

Opstellen principeverzoek
Wilt u een verzoek indienen bij de overheid zoals bijvoorbeeld de gemeente of de provincie, dan kan dit voor u worden verzorgd. Heeft u een idee maar weet u niet hoe u de communicatie richting de overheid moet vormgeven, dan is Horevoorts Advies de juiste partij voor u. Horevoorts Advies kan u adviseren, een eventueel verzoek opstellen en kan contact met de overheid leggen.

Procesbegeleiding, regievoering
Horevoorts Advies kan optreden als procesbegeleider, regievoerder of gespreksleider. Horevoorts Advies is dan voor u de spreekwoordelijke spin in het web! Ook verbindt Horevoorts Advies partijen, zoekt naar oplossingen en houdt de planning in de gaten. Bij burgerinitiatieven of andere maatschappelijke (gebiedsgerichte) ontwikkeling kan Horevoorts Advies u ontzorgen. Horevoorts Advies weet hoe de ambtelijke molens draaien en hoe bestuurlijke besluitvorming georganiseerd is.

Sparringspartner
Bij complexe processen is spiegelen met een externe expert vaak een meerwaarde. Horevoorts Advies kan met u meedenken, met u sparren of u de spiegel voorhouden.

Organiseren omgevingsdialoog
In het kader van de Omgevingswet zal steeds vaker de initiatiefnemer overleg moeten voeren met zijn omgeving. Horevoorts Advies kan verbindende schakel zijn tussen bestuur, ambtelijke organisatie, burgers en initiatiefnemers. Het leggen van verbindingen, zoeken naar de gedeelde belangen zijn werkzaamheden die vaker met succes zijn uitgevoerd. Horevoorts Advies verzorgt graag voor u het participatietraject en denkt graag met u strategisch mee.

Omgevingswet
De Omgevingswet komt eraan. Deze wet gaat het nieuwe kader bieden voor allerlei initiatieven in de openbare ruimte. Eigenlijk krijgt iedereen er mee te maken. Voor overheden zal dit betekenen dat er vooral een faciliterende houding wordt verwacht, het initiatief komt meer bij de burger of ondernemer te liggen. Horevoorts Advies heeft ervaring met experimenten gebaseerd op de Omgevingswet en kan u dan ook de helpende hand bieden.

Netwerk
Horevoorts Advies beschikt over een groot netwerk van partijen die bij (complexe) trajecten kunnen worden ingeschakeld. Dit kan bijvoorbeeld gaan om gespecialiseerde onderzoeksbureaus, financiële deskundigen of vormgevers. Horevoorts Advies begeleidt trajecten en stuurt het totale proces aan. Als klant heeft u één aanspreekpunt. Joep Horevoorts, eigenaar van Horevoorts Advies gaat graag met u in gesprek over de mogelijkheden.